Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Budmerice

Základné údaje
Ležia na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Gidra. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska, sídliska eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, popolnicového pohrebiska lužickej kultúry, sídliska velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej a laténskeho sídliska. Obec so starým osídlením sa spomína koncom 13. stor. (Budmer). Od 16. stor. patrila panstvu Červený Kameň. 11. augusta 1705 v bitke pri Budmericiach cisárske vojská porazili uhorských povstalcov pod vedením kniežaťa Františka Rákócziho. Správa o porážke uhorských vojsk cisárskym vojskom, ktorého generálom bol aj budmerický zemepán Ján Pálffy a osobne im tu velil, prebehla vtedajšou tlačou.Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., povozníctvom, od 17. stor. hrnčiarstvom. V 16. stor. tu vybudovalo panstvo rozsiahle rybníky. V r. 1899 zahájilo činnosť úverové družstvo. Za 1. ČSR boli obyvatelia roľníkmi, poľnohosp. a robotníkmi na miestnom veľkostatku. Do r. 1935 tu pracovala škrobáreň a do r. 1946 tehelňa. Na zač. 20. stor. pracovala v obci vyšívačská dielňa pre spolok Izabella. V r. 1946 bol zriadený v bývalom Pálffyho kaštieli Domov slov. spisovateľov.

Fančal - obec vznikla v 13. stor., najstaršia písomná zmienka pochádza z r. 1291 (tres terre Fonchal). Zanikla v r. 1528 - 32, keď bol majiteľom panstva Červený Kameň lúpežný rytier Ladislav Moro. V r. 1543 tu ešte stál opustený kostol. Pôvodne got. kostol Povýšenia sv. Kríža bol po požiari v r. 1706 opravený, v r. 1782 znovupostavený a po r. 1945 rozšírený. Kaplnka sedembolestnej Panny Márie (na cintoríne), pochádza z r. 1768. Kaštieľ v romantizujúcom slohu bol postavený v r. 1889. Zaujímavosťou je i vodný mlyn, vyradený z prevádzky v r. 1951.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť