Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košická Belá

Základné údaje
Obec leží v doline Hornádu v severových. časti Slovenského rudohoria. Chotár hornatinný a vrchovinný. Nár. prír. rezervácia Sivec. Prvá pís. zmienka z r. 1397 (villa Johannis). R. 1440 obec donáciou kráľa Vladislava prešla do vlastníctva pánov z Perína. R. 1553 mala 6 usadlostí. V 2. pol. 19. - zač. 20. stor. vlna vysťahovalectva. Od zač. 19. stor. ťažba antimónu, železnej rudy. R. 1913 založené potravné družstvo. R. 1919 ťažké boje medzi čs. legionármi a maďarským komun. vojskom. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp., lesnými a banskými prácami, povozníctvom, tkáčstvom. V obci 3 vodné mlyny, malá elektráreň. Rodisko Jána kardinála Scitovského. Rím. kat. kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa z r. 1942. Rím. kat. far. úrad. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ, miestne kult. str. V katastri obce Ružínska priehrada, rekreačný areál. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Hornád. V okolí je značený 18 km dlhý okruh pre bežkárov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť