Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jablonov nad Turňou

Základné údaje
Obec leží v Z časti Turnianskej kotliny medzi horským pásmom Horného a Dolného vrchu. Chotár je na nive rieky Turňa rovinný, z J a S strany ohraničený planinami Dolného a Horného vrchu s typickým krasovým porastom. V katastri obce sa našli stopy paleolitického osídlenia a sídliskové nálezy pilinskej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1234 pod menom Alma, Almás. Pôvodne patrila pod panstvo Turňa, neskôr plešiveckým Bebekovcom. V r. 1720 mala 13 zemianskych a 30 poddanských rodín. V r. 1938 - 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a ovocinárstvom. V súčasnosti sú zamestnaní najviac v plynárenstve, poľnohosp., priemysle, obchode a službách. V obci sa nachádza gotický rím. kat. kostol Najsv. Trojice z konca 14. stor., neskôr prestavaný, neskorogot. kaplnka z prelomu 15. -16. stor., klas. kostol ref. cirkvi z konca 18. stor. s vežou z 1. tretiny 19. stor. a kamenná stavba z konca 18. stor. Stará prešovňa. V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník, čerpaciu stanicu PH, Colnú správu, Pohraničnú políciu a Skleníkové hospodárstvo. Pri obci je 3148 m dlhý tunel horskej železnice z Jablonova nad Turňou do Lipovníka. Život v obci veľmi ovplyvnilo vybudovanie kompresorovej stanice na tranzit zemného plynu na prelome 70. a 80. rokov 20. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť