Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slovenská Volová

Základné údaje
Leží vo východnom okraji Ondavskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 173 m. Predpokladá sa, že dedinu Volová založili poddaní z Ohradzian pred 14. storočím alebo šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Prvý písomný doklad o dedine sa zachoval z roku 1451. Volová bola majetkovou súčasťou humenského panstva a vo vlastníctve šľachticov Drugethovcov. V roku 1600 tam stálo 7 poddanských domov a jeden-dva domy šoltýsov. Neskôr sa tam usadili noví prisťahovalci. V roku 1715 tam hospodárilo 14 poddanských domácností, v roku 1720 len 11 domácností, v roku 1828 bolo už 48 domov a 373 obyvateľov. V obci je rím. kat. kostol vystavaný v r. 1968, zasvätený Navštíveniu Panny Márie. V r. 2003 bol vystavaný Dom smútku. V súčasnosti je v obci ZŠ pre 1. -4. roč. a MŠ. Obec má knižnicu, predajňu s rozličným tovarom, pohostinstvo. Obec je plynofikovaná, napojená na vodárenskú nádrž Starina. V súčasnosti sa pripravujú projekty na kanalizáciu. V obci je športom číslo jeden futbal. V r. 1968 vyhlásenie rekreačnej oblasti "Rybníky". Toto rekreačné stredisko je vynikajúcou možnosťou investovania pre zahraničných investorov. Obec má vypracovaný projekt: "Zefektívniť a prispôsobiť rekreačné stredisko európskym požiadavkám".

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť