Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Markušovce

Základné údaje
Ležia na želez. trati Košice - Žilina. Vznikli ako strážna a hraničná obec S hranice ranofeudálneho Uhorska. Prvá pís. zmienka r. 1280. Markušovce boli sídelnou obcou Mariássyovcov. Mikuláš Mariássy dostal r. 1284 povolenie od kráľa Ladislava IV. vystavať hrad. Hrad postavili v neskororom. slohu, v 16. stor. ho renesančne prestavali. R. 1773 vyhorel, odvtedy ruina. Blízko pri hrade na rovinke stojí Markušovský kaštieľ. Spolu s franc. parkom a letohrádkom Dardanely patrí k najkrajším pamiatkam na Spiši. Kaštieľ dal postaviť r. 1643 František Mariássy. V kaštieli má Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi expozíciu nábytku, odevov, úžitkového umenia, obrazov. Letohrádok Dardanely je významnou pamiatkou rokokovej architektúry na Slovensku. V interiéri je reprezentačná sála s freskovými maľbami znázorňujúcimi výjavy gréckej mytológie. Od r. 1983 v letohrádku Dardanely má Múzeum Spiša stálu expozíciu klávesových hudobných nástrojov. V obci je niekoľko kúrií z 18. - 19 stor. Nad obcou dominuje ranogotický Kostol sv. Michala Archanjela, postavený v 13. stor. V interiéri sú cenné náhrobky Mariássyovcov z červeného mramoru, storočný orgán so 414 pôvodnými oceľovými píšťalami, nový zvon, ktorý má meno biskupa J. Vojtaššáka. V parku Pomník padlých v 2. svet. vojne. V chotári obce je Markušovský skalný hríb - chránený prírodný útvar. V katastri obce je 5 ha vodná nádrž Korytno, slúžiaca rybárom. Aktívny je hasičský zbor. Každoročne sa tu konajú jazdecké preteky. OÚ vydáva kult. - spoloč. občasník Markušovský spravodaj. Rím. kat. farnosť vydáva časopis Pokoj a dobro. V obci je MŠ, ZŠ, Špeciálna ZŠ, zdravotné ambulancie, lekáreň, obvodné oddelenie polície.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť