Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malé Borové

Základné údaje
Leží na JV svahoch Skorušiny v kotline pramennej oblasti Sviniarskeho potoka. Borové vzniklo ako kopaničiarska obec v 17. stor. usadením goralských obyv. z Oravy na území okolo starej sklárskej huty. Prvýkrát sa spomína v r. 1696. Patrila zemianskej rodine Jóbovcov. Po r. 1786 sa obec rozčlenila na Malé a Veľké Borové. Malé Borové sa prvýkrát spomína až v r. 1808. V r. 1882 bola k Malému Borovému pričlenená osada Novoť. Obyv. sa od vzniku obce zaoberalo roľníctvom, salašníctvom, výrobou rešiet, opálok, košov, brezových metiel a od 18. stor. aj podomovým sklárstvom. Zamestnanie obyv. sa nezmenilo ani po vzniku Československej republiky. Časť obyv. sa zapojila do SNP.
M. č.: malé borové, novoť.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť