Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Orešany

Základné údaje
Obec leží na východnom úpätí Malých Karpát. Vyvinula sa v chotári obce Ore­šany, doloženej v roku 1235 - 70. Pr­vý­krát sa spomína v roku 1296. Patrila panstvu Červený Kameň, od 18. stor. bola v správe panstva Suchá nad Parnou. V pol. 16. stor. sa spomína ako zemepánske mestečko s právom 4 jarmokov, v 17. stor. klesla na úro­veň dediny, no už koncom 17. stor. je znovu doložená ako mestečko. Zač. 18. stor. za Rákócziho povstania obec dva razy vyhorela. V 16. stor. sa tu usadili habáni - hrnčiari a džbánkari. R. 1543 mala 51, r. 1583 65 poddanských rodín, 1715 vinice a 49 da­ňov­níkov, r. 1828 184 domov a 1096 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom a spracovaním dre­va.

Rím. kat. pôvodne gotický kostol zo 14. stor. bol v roku 1518 - 21 rozšírený o vežu. V jeho interiéri majú svoju historickú hodnotu neskorogotické nástenné maľby zo zač. 16. stor. a gotická monštrancia. Ba­ro­ko­vá kaplnka Najsvätejšej Trojice bola pos­ta­ve­ná v roku 1715. Zač. 20. stor. ženy vyšívali a háčkovali čipky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť