Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zlatno

Základné údaje
Obec leží v doline potoka Poltárica v Z časti Slov. rudohoria. Chotár tvoria žulové horniny a kryštalické bridlice. V okolí sú listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy s priľahlými poliami a hojnosťou poľnej a lesnej zveri.

Zlatno sa prvý raz spomína ako chotárny názov v r. 1611. Zmienky o obyvateľoch sú z r. 1819 v súvislosti s drevorubačstvom ako samota Zlatno. V r. 1833 vzniklo zariadenie na výrobu potaše, salajky. Skláreň založil Ján Juraj Zahn ml. na majetku rodiny Szentiványiovcov v r. 1833. Skláreň získala mnohé ocenenia na medzinárodných výstavách. O rozvoj a značku sklární sa zaslúžil Dr. Leo Pantoček (1812 - 1893), chemik, vynálezca irisového skla, hyaloplastiky. Neskôr sa vyrábalo známe rubínové sklo a súprava Zlatá Zuzana zavedená majstrom Jozefom Staníkom v r. 1956. Skláreň zanikla v r. 2003.

Zpamätihodností treba spomenúť kaštielik postavený v r. 1837 - 38 s parkom. Zlatno sa oddelilo od Českého Brezova v r. 1998.

Vobci je pošta a spojenie so svetom je zabezpečené železnicou a autobusovou dopravou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť