Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Paňa

Základné údaje
Obec leží v J časti Žitavskej pahorkatiny, 7 km Z od Vrábeľ. Prvýkrát sa spomína pod menom Poonh v r. 1239, kedy bola dvorníckou dedinou rybárov a sokoliarov. Bolo to pri príležitosti darovania dediny Ostrihomskému arcibiskupstvu kráľom Belom IV. Ostrihomské arcibiskupstvo takto získalo väčšinový podiel majetku dediny. Súčasne sa v nej usídlili predialisti, patriaci k Vrábeľskej stolici predialistov. V r. 1711 na pôde hospodárilo 20 predialistov. Iní predialisti, napr. Sántóovci mali sudcovské funkcie. K ďalším známejším predialistom patrili Tyúkosovci a Fazekasovci. V 19. stor. boli vlastníkmi pôdy Lakicsovci a Kochanovskí. V období 1. ČSR sa poľnohospodárski robotníci zúčastnili početných nepokojov. JRD bolo v obci zal. v r. 1950. V súčasnosti obyvatelia pracujú v poľnohospodárstve, alebo cestujú za prácou do okolitých miest. Prvú školu postavili v roku 1865. Rím. kat. barokový kostol Všetkých svätých z r. 1722 bol reštaurovaný v r. 1933 a v r. 1983.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť