Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slatina nad Bebravou

Základné údaje
Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Strážovskej hornatiny pri sútoku Bebravy a Trebichavského potoka. Vrchovinný, až bralný povrch chotára tvoria druhohorné horniny. Pozdlž toku a priľahlých svahov je odlesnený, inde zalesnený dubobučinami, bučinami miestami s borovicou. Nachádzajú sa tu jaskyne a krasové vyvieračky. Obec sa spomína v r. 1332, keď sa uvádza miestny farár (Josephus de Salatna), r. 1389 Slatyna, 1439 Zlatzina, 1477 Zlathyna, r. 1481 Nagy Zlathyna, vtedy sa rozdelila Slatina na Veľkú (Hornú) a Malú (Dolnú) Nagy Zlathyna, r. 1773 Welka Slatina, maď. Nagyszlatina, Felsöszalatna. Od r. 1927 sa ustálil názov Slatina nad Bebravou a Slatinka nad Bebravou. Patrila uhroveckému hradnému panstvu, v r. 1598 mala mlyn a 45 domov, 1720 12 daňovníkov, z toho 7 želiarov, 1784 už 60 domov a 452 obyvateľov, 1828 49 domov a 580 obyvateľov. Zaoberali sa roľníctvom a rybolovom, v 17. - 18. stor. pestovali šafran pre panstvo. V 18. stor. tu pracoval panský pivovar, v 19. stor. pálenica. V 2. pol. 19. stor. mal papiereň v prenájme Johann Klingeisen a mala 23 zamestnancov. Na jej mieste vyrástla budova Notariátu. Po r. 1918 bolo v obci rozvinuté pasienkárstvo, drevorubačstvo, ovocinárstvo. Mnohí odchádzali i na sezónne práce, alebo sa vysťahovali. Časť obyvateľov dochádza za prácou do Bánoviec i do Trenčína. Obyvatelia sa aktívne zapojili do protifašistického odboja, miestny rodák Jozef Bučko zahynul v koncentračnom tábore v Mauthausene. Pamätník SNP. Rím. kat. kostol neskorobarokový z r. 1760 - 70, s neskoršími úpravami. Vo svojom inventári má barokový kalich z r. 1757, oltár sv. Alžbety z r. 1794, kazateľnicu a krstiteľnicu z konca 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť