Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Borský Mikuláš

Základné údaje
Obec sa nachádza 15 kilometrov juhozápadne od okresného mesta Senica v severnej časti Záhorskej nížiny pri rieke Myjave v Lakšárskych kopcoch, chrbtom opretá o majestátny záhorský bor. Obec sa prvý raz spomína v donačnej listine roku 1394. Patrila panstvu Ostrý Kameň. V 16. storočí sa tu usadili habáni, ktorí sa zaoberali hrnčiarstvom a výrobou nožov. Obyvatelia sa okrem poľnohosp. venovali remeslám a predaju konopí. Kostol v obci je barokovo - klasicistický, postavený v roku 1753. V obci sa narodil 24. 3. 1785 Ján Hollý, prekladateľ antickej poézie a najväčší bernolákovský básnik, ktorého tvorba predstavuje vrchol klasicizujúcej slovenskej poézie. Písal historickú epiku, ódy, elégie zväčša so slovansko - veľkomoravskou tematikou. V jeho rodnom dome je stála expozícia venovaná tomuto velikánovi slovenskej literatúry. V roku 1715 mala obec 55 daňovníkov a v roku 1828 bolo v obci 294 domov a 2137 obyvateľov. V súčasnosti sa Borský Mikuláš skladá z dvoch katastrálnych území - Borský Peter a Borský Mikuláš. So svojou rozlohou a počtom obyvateľov sa zaraďuje medzi najväčšie obce na Záhorí.

Borský Peter: dnes je súčasťou Borského Mikuláša. Obec sa spomína v roku 1394. Od 16. storočia patrila panstvu Ostrý Kameň, od polovice 18. storočia panstvu Šaštín. V 17. storočí tu bolo päť veľkých rybníkov, v 18. storočí 9 píl a mlynov, 1715 25 daňovníkov a v roku 1828 210 domov a 1523 obyvateľov. V Borskom Petri stojí pôvodne gotický kostol zo zač. 14. stor.
M. č.: Borský Mikuláš, Borský Peter.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť