Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vislanka

Základné údaje
Nachádza sa na severovýchodnom svahu Levočských vrchov v nadm. výške 540 m, 22 km od okresného sídla. V daňovom súpise sedliackych dvorov v Šariši z r. 1427 sa okrem iných sídlisk uvádza Vyathvagasa so 6 dvormi, ktoré neskôr spustli. Táto dedina po dosídlení valachmi dostala nové pomenovanie a môžeme ju takmer s istotou stotožniť s Vislankou nazývanou Vyzranka, alias Olssawka, z rokov 1595-1596 a s Olšavicou z 1567. V r. 1600 v sídlisku bolo 13 obývaných poddanských domov a určite aj dom šoltýsa. V r. 1789 mala 30 domov a 180 obyvateľov, v r. 1828 55 domov a 413 obyvateľov. Zaoberali sa chovom dobytka a roľníctvom, aj po r. 1918. V súčasnosti časť pracuje v poľnohosp., ostatní za prácou dochádzajú mimo obce a okresu, ako je to u väčšiny obcí okresu. V obci je základná a materská škola, knižnica. K slovenskej národnosti sa hlásilo 99,3 %, k cirkvi gr. kat. 88 % a rím. kat. 10,3 % obyv.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť