Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Panické Dravce

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Lučenskej kotliny na pravobrežnej terase Ipľa. Chotár tvoria treťohorné íly a pieskovce pokryté sprašou a nivnými uloženinami. Pramení tu Kohársky potok. K. ú. je zalesnené dubmi s prímesou hrabu a duba cerového s agátinami. Vyskytuje sa tu bohatá poľná, lesná a vodná zver, chránené vlhkomilné rastliny, kosatec sibírsky, ibiš lekársky a i. V archeologickej lokalite sa odkryli nálezy z doby kamennej (paleolit) a žiarové pohrebisko pilínskej kultúry z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1246 pod názvom Draus. Za vojen zač. 17. stor. spustla, obnovená bola okolo r. 1680 ako osada, od 18. stor. obec. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., chovom dobytka, koní a vinohradníctvom. Najstaršie pamiatky v obci sú rím. kat. kostol s pôvodným patrocíniom sv. Ondreja, neskôr Najsvätejšej Trojice z r. 1910 v historickom slohu na starých základoch. Zvony sú z r. 1771, a z r. 1807. Škola existovala od zač. 19. stor. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, kultúrny dom a verejná knižnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť