Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bajč

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine na nive rieky Žitavy. Východná časť je na nižších terasách s rozsiahlymi dunovými návejmi viatych pieskov a piesčitých spraší. Má nivné a lužné pôdy, na terasách černozemné na spevnených pieskoch mačinové. Chotár obce je mimoriadne dôležitým archeologickým náleziskom so stopami osídlenia v neolite. Našlo sa tu sídlisko volutovej, želiezovskej a lengyelovskej kultúry. Sídlisko z doby halštatskej, laténskej a nálezy z doby rímskej. Prvá písomná zmienka je z r. 1312 pod názvom Boych ako arcibiskupský majetok. Gotický kostol a kláštor paulínov zanikli pravdepodobne r. 1663. Zachovala sa bronzová pečať obce postavou sv. Adalberta a s nápisom S. Adalbertus-Sigillum BAIC 1632. Po vyhnaní Turkov obec pripadla opäť ostrihomskému arcibiskupovi, ten r. 1790 zo zrúcanín kostola dal postaviť kaštieľ, ktorý bol neskôr prestavaný na kostol. Obyvateľstvo sa zväčša zaoberalo poľnohosp.
M. č.: Vlkanovo, Nový diel, Chrasť, Koteľnica, Bajč.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť