Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jazernica

Základné údaje
Obec sa nachádza v JZ časti Turčianskej kotliny na nive potoka Teplica. Časti obce sú Markovice a Danková. V chotári sa našli kamenné sekeromlaty z obdobia eneolitu. Z mladšej a neskorej doby bronzovej pochádza žiarové pohrebisko a nález bronzových predmetov. Vo veľkomoravskom období sa tu nachádzala osada, ktorá pretrvala do 10. stor. Na terase potokov nazývaných Žarnovica existovalo viac sídlisk pod názvom Žarnovica. V r. 1233 sa tu nachádzala osada neznámeho názvu, v r. 1382 ju nazývali Jazernica. Markovice sú starou osadou. Vznikla pred 13. stor. Koncom 14. a začiatkom 15. stor. časť majetku pripadla Markovi, jednému z Porsonových potomkov a dostali po ňom meno Markovice. Danková sa spomína v r. 1293, neskôr splynula s Markovicami. Obyvateľstvo obce sa zaoberalo poľnohosp., družstvo bolo založené v r. 1949 a o rok sa rozpadlo, znovuzaložené bolo v r. 1959 a v r. 1960 ho prevzali Štátne majetky. Rím. kat. kostol sv. Barbory je gotický s archaickým románskym pôdorysom, zo začiatku 15. stor. obnovený v r. 1517. Renesančná kúria je z konca 16. a začiatku 17. stor. V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor a kultúrno spoločesnkú zložku dotvárajú členky ZPOZ-u človek človeku a detský folklórny súbor Jazierko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť