Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Semerovce

Základné údaje
Ležia na juhovýchodnom okraji Ipeľskej pahorkatiny v Širokej doline Štiavnice. Do chotára siaha Okrúhle jazero. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy pohrebiska z doby bronzovej. Písomne je obec doložená v r. 1276 (pribi viri de Zemered), bola zem. majetkom, v 14. stor. patrila rod. Konyovcov z rodu Kacsics, od 18. stor. rod. Hellenbachovcov, v 19. stor. rod. Földváryovcov a Ivánkovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Vzhľadom na prírodné danosti sú v obci výborné podmienky pre rozvoj turizmu a agroturistiky.

Gotický kostol Všechsvätých, postavený na staršom základe, bol prestavaný v r. 1458, neskôr barok. upravený a rozšírený v r. 1888. Z pôvodnej stavby sa zachoval vzácny portál s runovým písmom. Barok. kaštieľ pochádza z r. 1763. V obci pôsobil Andrej Plachý (1755 - 1810) publicista, pedagóg.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť