Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kostoľany pod Tribečom

Základné údaje
Ležia v Tribečských vrchoch v erózno - denudačnej zníženine potoka Drevenica. Na staršie osídlenie lokality poukazujú archeol. nálezy: Hradisko na Lysci z ml. doby halštatskej, ranorom. kostolík z 11. stor. s freskami a pohrebisko z 10. - 12. stor. Obec sa písomne uvádza v r. 1113 (Costelan). Vých. časť obce patrila kláštoru Zobor, západná hradnému panstvu Jelenec, ktoré v 13. stor. získalo celú obec. V r. 1302 - 29 bola majetkom Matúša Čáka, po ňom patrila korune, v r. 1386 Forgáchovcom, v r. 1672 si ju prenajali od rod. Berényiovcov (rod. Forgáchovcov ju znovuzískala v r. 1718). Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 2. pol. 19. stor. tu pracovala továreň na parkety. Ranorománsky kostol sv. Juraja pochádza z prvej pol. 11. stor., prestavaný bol v 13. stor. Miestna časť Zubnica sa spomína v r. 1113 (Subiniza).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť