Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šišov

Základné údaje
Obec leží v S časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Livina. Chotár odlesnený s pahorkatinným povrchom a zvyškami nízkych dúbrav s borovicou a smrekom. Nachádza sa tu minerálny prameň. Archeologické nálezy z mladšej doby bronzovej - sídlisko a pohrebisko tzv. lužickej kultúry, nález slovanského mohylníka. Obec patrí medzi najstaršie v okrese, spomína sa v tzv. Zoborskej listine z r. 1113 (Sis). Obec sa skladá z troch častí - Šišova, Horného a Dolného Riadku. Dolný Riadok vznikol ako zemianska obec v 14. stor., spomína sa v r. 1329. Tunajší zeman Beňadik sympatizoval s husitmi a bol na strane Jána Jiskru z Brandýsa. Obyvatelia chovali ovce, pracovali v pivovare i v pálenici. V r. 1828 bola osadou s 10 domami a 72 obyvateľmi. Šišov bol sídlom notariátu. Spadali doň obce Chudá Lehota, Libichava, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste, Zlatníky. Rim. kat. kostol z r. 1781 zasv. pamiatke Povýšenia sv. Kríža, zvon z 15. stor., kamenný kríž na Brezine z konca 18. stor., kamenná socha sv. Jána Nepomuckého pri fare, na Hornom Riadku socha sv. Jána Nepomuckého, na Dolnom Riadku baroková kamenná socha Sedembolestnej Panny Márie z konca 18. stor., na cintoríne je v Dolnom Riadku socha sv. Jozefa zo zač. 19. stor. a kaštieľ - poschodová klasicistická budova na starších základoch, terajšia podoba z r. 1870. Obec splynofikovaná, bez kanalizácie, vodovod, kultúrny dom s knižnicou, ZŠ, MŠ, futbalové ihrisko, zdravotné stredisko v obci. Po r. 1990 ŠM sprivatizovaný firmou z Veľkých Chlievan. Plány na rozvoj cykloturistiky a vidieckeho turizmu Zlatníckej doliny, so zrekonštruovaním kaštieľa s čiast. využitím na ubytovanie hotelového typu, rekonštr. parku, šport. areálu, kúpaliska ap. Obec členom mikroregiónu Suchodolie. V Šišove (Dolnom Riadku) sa narodil významný historik Pavol Horváth, pamätná tabuľa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť