Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Streda

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, na pravom brehu Váhu, na ceste spájajúcej Galantu so Sereďou. Obec ja známou archeologickou lokalitou. Okrem nálezov z doby kamennej, bronzovej, železnej bolo tu odkryté aj Slovanské pohrebisko. Prvá písomná správa o obci sa zachovala z r. 1283 vo forme Zerdahel. Patrí medzi pôvodné majetky Ostrihomského arcibiskupstva. Najneskôr v druhej polovici 16. storočia mala postavenie mestečka. Po premiestnení sídla Ostrihomského arcibiskupstva do Trnavy patrila do panstva arcibiskupstva so sídlom v Trnave. V Dolnej Strede okrem poľnohospodárskej výroby boli zastúpení aj remeselníci, už v 15. stor. tu boli cechy. Rozšírené bolo aj mlynárstvo, v roku 1597 tu bolo 6 mlynov. V roku 1869 obec mala 1024 obyvateľov. Najznámejšími osobnosťami obce boli básnik Vojtech Mihálik a jaskyniar Ján Majko - objaviteľ jaskyne Domica. Medzi pamätihodnosti obce patrí rím. kat. kostol sv. Jakuba. Dnes existujúci kostol bol postavený v roku 1781 v barokovo-klasicistickom slohu, na mieste ranostredovekého kostola, ktorý sa spomína už začiatkom 14. stor. Pri Kostolnom námestí sa nachádza nádherný park, ktorý je pýchou obce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť