Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hajná Nová Ves

Základné údaje
Leží v SZ časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, v bočnom údolí pri strednom toku potoka Hlavinka. Obec tvoria pôvodne dve samostatné dediny, ktoré sa spomínajú ako Septech (1258) a Wyflalw (1381). Obe patrili rodine Krušovských. Neskôr sa stali zemepánmi Zerdahelyiovci, Ocskayovci a Steigerovci. Poslednou vlastníčkou bola barónka Steiger-Zamojská. Obyv. sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohosp. Po r. 1918 pracovali na Steigerovom veľkostatku. Do r. 1924 tu pracovala aj teheľňa. V obci sa zachoval pôvodne renesančný kaštieľ postavený okolo r. 1609, ktorý bol prestavaný v rokoch 1816 a 1924. Okolo kaštieľa je zachovaný pôvodný anglický park z 1. polovice 19. stor. so 43 druhmi drevín. V parku sa nachádza pseudorománska krypta z konca 19. stor., v nej oltár z čias stavby kaplnky so sochou Božského srdca (viedenská práca). V areáli kaštieľa je aj kaplnka sv. Imricha s oltárom z 20. stor. (tirolská rezbárska práca). V obci zomrel r. 1735 Samuel Palumbini, náboženský spisovateľ a autor slovenskej barokovej poézie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť