Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čelkova Lehota

Základné údaje
Leží v Strážovských vrchoch v J časti Domanižskej kotliny. S časť chotára v kotline je odlesnená pahorkatina, J časť vystupuje na chrbty pohoria, ktoré tvoria skrasovatené druhohorné horniny. Obec založená na zákupnom práve, r. 1471 sa spomína ako Chelkwalhotha. Bola zemianskou obcou, dočasne patrila i hradnému panstvu Bystrica. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a obchodom s drevom. Po r. 1945 výstavba obce, v r. 1952 zal. JRD, zaniklo v r. 1953. V obci stojí kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, základný kameň kostola posvätil Mons. František Rábek 20. 5. 2000. Kostol bol vysv. 4. 7. 2004 Mons. Mariánom Chovancom. Obyvateľstvo odchádza za prácou do Považskej Bystrice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť