Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Igram

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v plytkej úvalinke Vištuckého potoka. Staršie osídlenie lokality v neolite, dokladajú nálezy sídlisk volútovej a lengyelskej kultúry, ďalej sídlisko eneolitické s kanelovanou keramikou, hallštattské, laténske, rímsko - barbarské, a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1244 (Igrech) vo sfalšovanej listine zo 14. stor. Bola osadou kráľ. spevákov - igricov. V r. 1323 patrila viacerým zem. rodinám, r. 1420 grófom zo Svätý Jura a Pezinka, r. 1553 rod. Nyáryovcov, od r. 1577 panstvu Smolenice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Na prelome 19. - 20. stor. bola obec známa výrobou vyrezávaných piestov a stĺpových krížov s reliéfovými symbolmi na pätke. Pôvodne barok. kostol sv. Imricha z r. 1772 bol v r. 1861 neorom. upravený a zväčšený.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť