Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Blatná na Ostrove

Základné údaje
Nachádza sa v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova. Obec sa spomína prvýkrát v r. 1286 ako Saralia. V stredoveku patrila viacerým rodinám, najmä rodina Bittó, Bessenyei a Nehéz mali tu majetky. V polovici 16. stor. ako majiteľ tunajších poddanských usadlostí sa uvádza Peter Kéméndy, ktorý bol v príbuzenskom pomere s potomkami Juraja Nehéza. Najvýznamnejším zemepánom obce sa postupne stala rodina Földes a Bittó. Rodina Bittó tu mala svoje sídlo až do vzniku Československa. Počet obyvateľov obce v r. 1869 bolo 328. Živobytie im poskytovalo najmä poľnohospodárstvo. Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v r. 1721 s pomocou rodiny Bittó. Medzi jeho pozoruhodnosti patrí hlavný oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice z 19. stor., kazateľnica z konca 18. stor. a gotická plastika Madony z obdobia okolo r. 1400. V obci sa zachovali aj dve klasicistické kúrie, ktoré sa radia medzi kultúrne pamiatky obce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť