Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pochabany

Základné údaje
Obec leží v Nitrianskej sprašovej pahorkatine, v Z časti bánovského výbežku na strednom toku potoka Livina. Chotár zalesnený nízkymi dúbravami, ojedinele brezou. Vyvinula sa zo zemianskej osady na území, ktoré po r. 1245 patrilo bánovi Bečendovi z rodu Hunt-Poznanovcov. Spomína sa v r. 1329 ako Pobohan. Patrila zemanom, neskôr v 14. stor. panstvu Topoľčany, od 17. stor. panstvu Tovarníky. V 15. stor. spustla, dosídlili ju až v r. 1592 na zákupnom práve (Juraj Svikruh). Obyvatelia boli zväčša roľníkmi, koncom 18. stor. sa spomína 13 kolárov. Výrobky predávali na trhoch v Topoľčanoch a Bánovciach. Za 1. ČSR pracovali na Stummerovskom veľkostatku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť