Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Letanovce

Základné údaje
Archeol. výskumy dokazujú praveké osídlenie veľkého významu. Písomne doložené sú v r. 1250. Vyvíjali sa ako poľnohosp. obec. Stavebnou pamiatkou je kostol rím. kat. pôvodne neskororom., prestavaný v 13. stor. a 14. stor. a zbarokizovaný v 18. stor. Zasvätený je Všetkým svätým. Letanovce sú sídlom rím. kat. úradu, MŠ a ZŠ Juraja Sklenára, osobitnej školy, pošty, zdravot. strediska, turist. zariadení a východiskom na značkované turistické trasy do Slov. raja. Z Letanoviec pochádza viac kult. dejateľov, najmä kňazov: spisovateľ hist. románov a skladateľ duchovných piesní Jozef Cehuľa, školský brat prof. Jozef Alojz Vronč, pedagóg Emil Jurkovich, z neďalekej kúrie Tibe pochádza Juraj Sklenár, archeológ Michal Slivka, iniciátor a organizátor záchrany Kláštoriska. Spišský prepošt povolal do chotára obce Letanovce, na lokalitu Kláštorisko (Skala útočišťa - Lapis refugii) kartuziánov, aby tam postavili kláštor na pamiatku záchrany pred Tatármi. Kláštor sa stal známy vynikajúcim skriptóriom. V r. 1433 ho vyplienili husitské vojská, v r. 1454 bratrícke vojská. Mnísi sa odsťahovali do Levoče. Život v meste im nevyhovoval, preto sa vrátili. Obnoviť kláštor pomáhala Hedviga, vdova po palatínovi Štefanovi Zápoľskom. Lúpežný rytier Matej Bašo, muránsky hradný pán v r. 1543 prepadol kláštor a začal ho meniť na vojenské účely. Aby toto posvätné miesto neostalo zneuctené, po vzájomnej dohode mesta Levoče, šľachty Spiša a schválením Spišskej kapitule došlo k zámernému zbúraniu kláštora. Mnísi odišli na Červený kláštor. Miesto po kláštore dostalo pomenovanie Kláštorisko. 200-ročné účinkovanie nemých mníchov zanechalo duchovné bohatstvo, ktoré sa začalo odkrývať archeol. výskumom pod vedením archeológa doc. dr. Michala Slivku, CSc., v r. 1983. Študenti v akcii Strom života svojpomocne, bez podpory štátu zachraňujú starý kláštor. Zatiaľ je zaevidovaný do ústredného zoznamu kult. pamiatok. Toto múzeum v prírode priťahuje návštevníkov z celého sveta.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť