Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hniezdne

Základné údaje
Nachádza sa na severných svahoch Levočských vrchov v nadm. výške 539 m, 4 km na západ od Starej Ľubovne. Vznikla zrejme začiatkom 13. stor., neskôr bola dosídlená nemeckými prisťahovalcami. Osada spojená s panstvom Stará Ľubovňa sa prvýkrát spomína v r. 1286, keď rytieri Peter a Mysun predali svoju dedičnú škultéciu v Hniezdnom Jánovi z Kežmarku. V r. 1412 získalo Hniezdne mestské privilégiá od kráľa Žigmunda. V r. 1412-1772 bolo v zálohu Poľsku, v 1778-1876 súčasťou Provincie 16 spišských miest. Rozvoj obchodu a remesiel pretrval do konca 18. stor., keď bolo tu 81 remeselníkov, avšak postupne obec získala poľnohospodársky charakter, ktorý pretrval až do súčasnosti. Po r. 1989 rozvíjajú sa služby a obchod, postavil sa liehovar. V obci je základná a materská škola, knižnica, tri zdravotné ambulancie. Historické jadro obce bolo vyhlásené v r. 1991 za pamiatkovú zónu, do ktorej patrí okrem radnice, meštianskych domov aj rím. kat. kostol s kaplnkou a trojičným stĺpom zo 16. -17. stor. V obci boli kúpele, ktoré vznikli pri sírnych prameňoch v 19. stor. V r.1923 bol v kúpeľoch postavený tanečný pávilon. Počas nájomnej doby J. Nigrinovej boli kúpele zničené požiarom a za 2. svet. vojny sa zmenili na rumovisko. z ktorých zostal iba prameň so síričitou minerálnou vodou a čistým prírodným prostredím vhodným na turistiku

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť