Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Pršany

Základné údaje
Obec leží na východných svahoch Kremnických vrchov, na juhozápade od Banskej Bystrice. Cesta do obce z osady Kráľovej má prudké stúpanie. Pri obci je ojedinelá jaskyňa so stenami vyplnenými pestrými odrodami kremeňa. Nachádzajú sa tu vzácne krajinárske miesta, najmä skalné útvary bizarných tvarov. Názvy obce: r. 1407 Persen, r. 1447 Persan, r. 1467 Prssan, r. 1560 Persiny, r. 1786 Prschen, r. 1808 Prcsany, r. 1920 Horné Pršany a maď. Felsőpercsény. Obec vznikla pravdepodobne zač. 14. stor. Založili ju uhliari, ktorí v okolitých lesoch pálili drevené uhlie. V r. 1407 - 1848 mala vždy viacerých zemepánov, ktorí tu mali niekoľko usadlostí. V 18. až 20. stor. bolo hlavným zamestnaním povozníctvo a chodilo sa na sezónne práce na Dolnú zem. V r. 1947 bola dokončená výstavba vodovodu a v r. 1951 bola zavedená autobusová doprava. Obyvatelia sa prevažne zaoberali remeselníctvom (murári, maliari, klampiari, stolári). Školu počas pôsobenia v Radvani založil Andrej Sládkovič. Najstaršou pamiatkou je zvon datovaný do r. 1757.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť