Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľká Lúka

Základné údaje
Leží na západnej časti Zvolenskej kotliny v ochrannom pásme kúpeľov Sliač. Obcou preteká potok Lukavica, ktorý pramení v Dolnej Mičinej a vlieva sa do rieky Hron. Názvy obce: r. 1281 Nogreth; r. 1401 Velkyluczky; r. 1424 Nagreth; r. 1773 Veľká Luka; maď. Nagyrét. Veľká Lúka bola poddanskou obcou panstva Zvolen. Počas tureckých nájazdov bola niekoľkokrát zničená. V 17. stor. sa stala sídlom "vidieckeho kapitána", ktorého koristenie viedlo poddaných k sťažnostiam Esterházyovskému panstvu Zvolen - Dobrá Niva. Neznesiteľný útlak donútil obyvateľov v r. 1673 - 1848 k útekom na iné panstvá. V r. 1787 patrila obec vdove po Štefanovi Esterházym. Obyvatelia sa zaoberali obrábaním pôdy, pestovaním konope a vyrábaním domáceho plátna, chovom rožného statku a chovom oviec. Zvonica v obci má znaky klasicizmu. V prvej polovici 20. stor. budil pozornosť Juraj Beňadik, ktorý najmä zo slivkového dreva vyrábal poriská valašiek a píšťalky zdobené intarziou. V tradícii rezbárstva z dreva pokračoval O. Kišík st., potom jeho synovia Ján a Ondrej. Cez obec vedie hlavná cyklomagistrála Pohroním "Zelená stuha Pohronia" a cykloturistická trasa "Rodinná cestička".

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť