Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Breznička

Základné údaje
Leží v S časti Lučenskej kotliny na pravom brehu rieky Ipeľ, ktorá tu tvorí meandre. Chotár tvoria štrky poltárskej formácie, pieskovce a riečne uloženiny. Výskyt chryzolitu a azbestov. Obcou preteká Banský potok. Chránený strom dub letný, v osade Močiar, má obvod 330 cm, solitér, CHS 1986, 0,032 ha, vyskytuje sa waldštejnka kuklíková, prilbica moldavská, šafran Heuffelov, ostrica sedmohradská a i. Poľná a lesná zver, ryby.

Nálezisko z doby bronzovej. Menšie hradisko "Hrádok", slovanské hradisko (9. - 10. stor.), zvyšky hradieb (12. - 13. stor.). Prvá zmienka o obci 1246 t. Egruch, 1279 Berzence. Turecký súpis obyv. (1554), ako pustatina patrila k Hornému Hrabovu. Obyv. sa zaoberali poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom. Tehelňa (Tauz 1930), bratia Gáborovci (1946).

Vsúčasnosti je tu Kalinovčan, výrobné stredisko Breznička. Rím. kat. kostol. narodenia Panny Márie (1785), filiálky Kalinovo a Veľká Ves. Zvon obyv. v tureckom období schovali do Ipľa dodnes sa nenašiel. Kostol ev. neskoroklas. (1856). Prvá zmienka o učiteľovi (1772). Kultúrny dom, ZŠ 1. - 4. roč., MŠ. Železničná trať Breznička - Kat. Huta zrušená (2003), železničná a autobusová zastávka.
M. č.: breznička, červeň, močiar.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť