Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lentvora

Základné údaje
Leží vo V časti Krupinskej výšiny. Chotár tvoria andezitické tufity, rastú tu bukové a dubové lesy a chránená lipa. V lesoch žije lesná zver hlavne jazvec, líška, jeleň, diviak a i., v potoku Riečka aj ryby a raky. Archeologická lokalita, hradisko Lysec (716,4 m n. m. ), svedčí o ľuďoch kyjatickej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1446. Obec patrila Divínskemu hradnému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. V obci je klas. ev. a. v. kostol z r. 1810. Pôvodný zvon bol preliaty v r. 1957. Škola bola založená v prvej pol. 18. stor. V súčasnosti si pôvodné domy upravujú chalupári. Patrí do mikroregiónu Novohradské Podzámčie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť