Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čakanovce

Základné údaje
Obec leží v doline potoka ústiaceho do Olšavy vo vých. časti Košickej kotliny. Prevažne odlesnený chotár tvoria treťohorné usadeniny a sopečné horniny. Prvá pís. zmienka z r. 1276 (Chakan). Názov odvodený od slovan. os. mena Čakan. Podľa portálneho súpisu r. 1427 mala 20 usadlostí, obec majetkom pánov z Perína. V 16. stor. obývaná prevažne slovenským ev. obyv. R. 1828 mala 52 domov. Počas 1. ČSR čiastočná parcelácia pozemkov grófa Forgácha. Ev. a. v. kostol zo 14. stor., úprava 18. stor. Fil. ev. a. v. cirk. zb. Rankovce, fil. rím. kat. far. úrad Kecerovce, fil. gr. kat. far. úrad Košický Klečenov. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka. Člen Olšavského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť