Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košariská

Základné údaje
Kopaničiarska obec Košariská leží pri hlavnej ceste spájajúcej Brezovú pod Bradlom s kúpeľným mestom Piešťany. Pozostáva z deviatich usadlostí - kopaníc. Archeologické nálezy kamennej škrabky a úlomku pazúrika. Praveké i slovanské osídlenie v údolí Brezovského potoka a Holešky úzko súvisí s existenciou starej cesty spájajúcej Považie s významnou spojnicou - predchodkyňou neskoršej stredovekej Českej cesty, ktorá prechádzala Záhorím. Na hraniciach košariského a prašnického chotára v lokalite Hrádok nad osadou U Fajnorov možno i dnes rozpoznať zvyšky valov predhistorického i slovanského hradiska. Náhodný nález bojovej sekerky, ktorá sa našla len nedávno uprostred poľa, je dôkazom ľudskej prítomnosti na území obce v dobe bronzovej. Územie Košarísk osídlili až v 16. storočí utečenci z J oblastí utekajúci pred Turkami. Pôdu získavali klčovaním a vypaľovaním, "žiarením" lesného porastu. Zaoberali sa zväčša pastierstvom. Košariské kopanice zdieľali od svojho vzniku spoločnú históriu s blízkou Brezovou. V r. 1786 sa kopanice Košarísk a Priepasného odčlenili od Brezovej a vytvorili spoločnú obec Košariská - Priepasné. Mladá dedina však nedokázala dlho chrániť svoju samostatnosť a ešte v priebehu toho istého storočia zanikla. Počas septembrovej výpravy slovenských dobrovoľníkov v r. 1848 vytlačili sedliaci ustupujúcu maďarskú gardu z doliny Holešky. Veľkú oporu poskytol kopaničiarom Pavol Štefánik - prvý farár novovzniknutého košarisko - priepasnanského ev. cirkevného zboru, ktorý sa v r. 1870 odčlenil od zboru brezovského. Z tohto obdobia (1875 - 80) pochádza i neorenesančno-neoklasicistický kostol s organom zhotoveným brezovským organárskym majstrom M. Šaškom. Základný kameň prvej cirkevnej školy položil brezovský farár T. Hroš v r. 1840. Miestnu; ľudovú školu navštevoval aj syn košariského farára - diplomat, vedec a politik, generál Dr. Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa 21. júla 1880 v Košariskách narodil. Nová školská budova, ktorej základný kameň položili v r. 1928, niesla meno slávneho rodáka M. R. Štefánika. Počas socializmu sa tento názov nesmel používať. Nepretržite fungovala až do r. 1985, kedy bola napriek bohatej a dôstojnej minulosti zatvorená. Košariská vznikli v r. 1926 zlúčením niekoľkých kopaníc obce Brezová, v r. 1927 - 57 bolo pričlenené
k nim Priepasné. Obyvatelia dochádzali za prácou do priemyselných závodov v Brezovej pod Bradlom a na Myjave. V súčasnosti sa v obci nachádza ev.farský úrad, múzeum M. R. Štefánika, MŠ, ZŠ M. R. Štefánika, ktorá bola opätovne otvorená v roku 1990. Zamestnanie obyvateĺom v obci poskytuje nábytkásky závod a miestne PD.
M. č.: Dolné Košariská, Horné Košariská.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť