Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šarišské Sokolovce

Základné údaje
Ležia na južnom svahu Čergova v nadm. výške okolo 415 m. Sídlisko vybudovali kráľovskí sokoliari okolo r. 1100. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1307. Dedina patrila od konca 13. storočia miestnym zemanom a ich dedičom. V r. 1427 tu hospodárilo do 20 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 18 poddanských domov, mlyn, ev. a. v. kostol, faru. V r. 1715 až 1720 tu hospodárilo 7 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 47 domov a 370 obyvateľov, v r. 1900 bolo 300, v r. 1970 517 obyvateľov. Na konci 19. stor. splynula s obcou Tolčemeš pôvodná obec Čipkeš, ktorú tvorili osady Starý a Nový Čipkeš. Sídlisko jestvuje od 13. storočia. Patrilo Tekulovcom. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 5 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 6 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu hospodárilo 2 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 10 a 76 obyvateľov. V obci je vybudovaný rím. kat. kostol sv. Mikuláša z r. 1353. V r. 1999 - 2001 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V obci je aj pôvodne rodinná hrobka Antolovcov s gréckokatolíckou kaplnkou Nanebevstúpenia Pána. Po rekonštrukcii v r. 2001 bol prístup do hrobky zamurovaný. Slávny rodák: Ján zo Šariša - literát a kronikár Ľudovíta I. Na území obce vykonávajú činnosť: Poľovné združenie Hradová Hora, futbalový klub, dobrovoľná požiarna ochrana. Podnikateľské aktivity v obci sú zamerané na: kovoobrábanie, chov hospodárskych zvierat a hydiny, veľkoobchod, maloobchod, lesníctvo, ťažba a spracovanie dreva, poradenstvo, stavebné práce, cestná nákladná doprava, zemné práce, zváračské práce, kamenárstvo, spracovanie prírodného kameňa. V obci je registrovaných 35 občanov, ktorí podnikajú na základe ŽL v remeslách: stolár, elektrikár, obchod s potravinami, ovocím, murár, stavbár, zvárač, vodár, kúrenár, poradenstvo, sprostredkovanie a vedenie účtovníctva, krajčírstvo, ťažba dreva, pekáreň, nákladná doprava, súkromne hospodáriaci roľník. V obci je športový areál futbalového klubu. 7 km od obce sa nachádzajú rekreačné oblasti Drienica, Lysá - zimné športy, turistika. 2 km od obce je vodná nádrž Jakubovany - lov rýb. Rozvojové programy: úprava centra obce, rekonštrukcia budovy obecného úradu, výstavba kanalizácie a ČOV, lokalita pre výstavbu 86 rodinných domov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť