Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slovenská Nová Ves

Základné údaje
Leží na JV. okraji Trnavskej pahorkatiny na nive potoka Gidra. Archeologické ná­lezy poukazujú na osídlenie v eneolite (sídlisko s kanelovanou keramikou, žiarové pohrebisko z doby halštatskej) a sídliskové nálezy z doby veľkomoravskej. V pečati z 15. stor. je vinohradnícky nôž a strapec hrozna. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1245. Obec často menila zemepánov. R. 1553 patrila klariskám z Trnavy a polovica rodine Földešovcov, neskôr Farkašovcom, Zichyovcom, Pálffyovcom, Baťániovcom. Zichyovská časť patrila panstvu Voderady, pálffyovská panstvu Červený Kameň. V r. 1720 mala obec 16 domácností, r. 1828 39 domov a 287 obyvateľov. Obec Kortuelus z 13. stor. patrila majiteľom obce Slovenská Nová Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť