Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čataj

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na nive Vištuckého potoka. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska volútovej a lengyelskej kultúry, maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej, sídliska halštatského, laténskeho a rímsko-barbarského, slovanského pohrebiska z 8. stor. a sídliska z doby veľkomoravskej. Písomne sa obec uvádza v r. 1244 (villa Chatey). Patrila zemianskym rodinám, v r. 1553 30 port Gašparovi Szerédymu, zač. 17. stor. panstvu Svätý Jur a koncom 18. stor. panstvu Kráľová pri Senci, ktoré sa z predošlého vyčlenilo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a pracovali ako robotníci na grófskych majetkoch. Do r. 1945 tu bol liehovar. Na prelome 19. a 20. stor. tu boli početní ľud. rezbári piestov. V 1. pol. 20. stor. boli rozšírené pestrofarebné dekoratívne maľby, nadväzujúce v ornamentike a farebnosti na miestnu výšivku. Známou miestnou maliarkou a písmárkou (predkresľovačkou ornamentov) bola K. Brinzová. Taktiež bolo rozšírené ľud. maľovanie nábytku a od 1. svet. vojny ľudové výšivkárstvo. M. č. Čandal, kde bývali vrátnici mesta Bratislavy sa písomne spomína v r. 1302. Kostol sv. Margity antioch., pôv. barok., bol klas. prestavaný v r. 1820 - 30.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť