Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Cigla

Základné údaje
Leží v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v druhej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo asi 45 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyv. výrazne menil. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 7 poddanských domov, v dedine bol aj mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 14 až 9 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 43 domov a 322 obyv., v r. 1900 bolo 171 obyv., v r. 1970 218 obyv. Obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch. Počas 1. svet. vojny v r. 1916 bola polovica obce vypálená. V r. 1921 - 30 bola tu v prevádzke píla, v r. 1912 - 26 mlyn, 1925 - 30 pomocou stúp dorábali olej. Koncom 19. a zač. 20. stor. z rozomletého osikového dreva vyrábali papier. V r. 1945 bola Cigla osobodená 1. ČSAZ. V r. 1949 opäť začal pracovať mlyn, 1952 autobusové spojenie, elektrifikácia, založenie JRD, ktoré po rozpade obnovili v r. 1956. Vybudovali kultúrny dom. V tom čase bola v prevádzke tehelňa. Novú kaplnku vystavili veriaci v r. 1805 - 1810. Gréckokatatolíci vybudovali cirkev sv. Kozmu a Damiána v pseudobarokovom štýle v r. 1908.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť