Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Budkovce

Základné údaje
Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny, na vale Laborca, v nadm. výške okolo 105 m. V chotári obce sa našli zvyšky obydlí a črepy keramiky z 9. až 12. stor., čo dokazuje, že budkovské sídlisko jestvuje od 9. stor. a patrí k najstarším slovenským sídliskám v priľahlom okolí. Najstarší písomný doklad o Budkovciach je z r. 1314. V dedine bol kostol pravdepodobne už pred 14. stor. Od 13. stor. patrili Budkovce miestnym zemanom. Ich kaštieľ z r. 1617 jestvuje doteraz. Pravdepodobne v polovici 15. stor. sa Budkovce vyvíjali ako mestečko. V r. 1600 malo sídlisko 30 domov mešťanov, kostol, faru, školu, kúriu, majerské hospodárske budovy a mlyn. V 17. stor. tu vypuklo "cholerové" roľnícke povstanie. Neskôr nastal pokles obyvateľstva, mestečko upadalo a sídlisko sa zmenšovalo. V r. 1715 tam hospodárili len 3 roľnícke domácnosti, v r. 1720 šesť a v r. 1828 bolo v sídle 168 domov a 1275 obyv. Historickými dominantami sú kaštieľ Buttkayovcov pochádzajúci zo začiatku 17. stor. a rím. kat. kostol Najsvätejšej Trojice zo začiatku 14. stor., neskôr prestavaný, v ktorom od konca 17. stor. pôsobili ev. kazatelia.
M. č.: budkovce, dolný les.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť