Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrachovo

Základné údaje
Obec leží na juhu Slov. rudohoria v doline Rimavy. Chotár tvoria mladoprvohorné horniny. Odlesnený chotár, poľná zver. CHN - Svetlianska cerina (15,30 ha) s vyše storočnými cermi, hniezdiská krakle belasej. Park pri kaštieli so vzácnymi drevinami. Nález z doby kamennej (kopytovitý klín). Zmienka o obci z r. 1353 - Hrachou, o hrade z r. 1404 - neskôr slúžil ako protiturecká pevnosť. Zničený za stavovských vojen a úplne zanikol. Obyvatelia sa venovali remeslám a povozníctvu. Bol tu mlyn a pivovar. Obec mala v 17. -18. stor. ráz mestečka - remeselnícke stredisko. V súčasnosti je tu poľnofarma MOGBI, s. r. o., Magins, s. r. o., poľnohospodárstvo Hrachovo-Svetlá. Kaštieľ renes. (1565), prest., v 17. stor. tu bola Zámocká škola. Konali sa tu stoličné zhromaždenia, súdy, väznili tu zločincov. Dnes zostali z neho len ruiny. Ev. cirkevný zbor (1594), kostol ev., pôvodne drevený gotický, rozobrali a postavili klas. kostol (1800), krstiteľnica got. z 15. stor., oltár (1629). Rím. kat. kostol, klas. z r. 1808. V obci žil Samo Vozár (1823-1850) - štúrovský básnik. Bola tu Poľnohosp. majstrovská škola (1924 - 1953, dokumenty v ŠA v R. Sobote). Je tu detský domov a autobusová zastávka.
M. č.: hrachovo, svetlá.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť