Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pôtor

Základné údaje
Leží v doline okolo potoka Stará rieka, 8 km na V od Veľkého Krtíša. Má rozsiahly kataster na území ktorého sa nachádza bývalá obec Žihľava a osady Slatinka, Háj, Nový Salaš a Vátovce.

Kostol sv. Petra v Novohradskej stolici sa spomína v r. 1297. Žihľava, miestna časť Pôtra od r. 1966, sa spomína v r. 1262 ako obec Chalan, maď. názov Csalányos. Slatinka bola v stredoveku obcou, prvýkrát spomenutá v r. 1271. V r. 1953 - 1966 tu v kaštieli zriadili pôrodnicu, jedno z prvých zdravotníckych lôžkových zariadení na území okresu. Osady Nový Salaš a Háj, boli majermi veľkostatku Slatinka. Osada Vátovce sa spomína v r. 1408 - 1460 pod menom Valt, neskôr Pusté Vátovce, patrila do r. 1966 k Žihľave. Na území katastra terajšej obce Pôtor bolo viac minerálnych prameňov a mlyny v Slatinke a Žihľave. V Pôtri bol kameňolom. Obyvatelia obcí a osád boli roľníci, zaoberali sa aj ovocinárstvom, vinohradníctvom, chovom oviec a dobytka, včelárstvom. V r. 1948 vznikol podnik Uhoľné bane v Pôtri a banícke kolónie v Žihľave, Háji a Slatinke. V druhej polovici 20. stor. mala obec poľnohosp. - priemyselný charakter. Boli tu opravovne, výroba autoplachiet a ďalšie. Po r. 1989 len súkr. firmy a ďalšie menšie podnikateľské subjekty. Kultúrna pamiatka ev. a. v. kostol v Pôtri je z 15. stor., pôvodne neskorogot., v r. 1688 zasvätený sv. Havlovi, v 16. a 17. stor. upravovaný, ohradený obranným múrom s vežou z r. 1599. Maľovaný drevený strop a výzdoba je z r. 1607 a r. 1776. V obci je pošta, MŠ, obnovená ZŠ, zdravotné stredisko, obchody, služby, kultúrny dom, ďalší v Žihľave, kde od r. 1975 pôsobí amatérsky filmový klub Urtica. Obec vydala viac publikácií Jána Jančovica, má kontakty s potomkami vysťahovalcov v Európe, v Kanade.
M. č.: pôtor, žihľava.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť