Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jenkovce

Základné údaje
Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 109 m. Najstaršia správa o Jenkovciach sa zachovala z r. 1288. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 11. stor. V miestnej kúrii žili v 14. až 16. stor. tunajší zemania, vlastníci dediny. V r. 1427 malo sídlisko vyše 24 poddanských domov, v r. 1599 už 42 poddanských domov. Súčasťou sídliska bola aj zemianska kúria, kostol, fara i škola. Neskôr klesal počet poddanských obyvateľov. V r. 1715 tam hospodárilo 7, v r. 1720 osem poddanských domácností, avšak v r. 1828 už bolo v obci 83 domov a 725 obyvateľov. Kostol postavili pravdepodobne v polovici 14. stor. Od druhej polovice 16. stor. tam pôsobili evanjelickí kazatelia. Terajší evanjelický kostol pochádza z r. 1903, rím. kat. kostol z druhej polovice 18. stor. a kaštieľ zo začiatku 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť