Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Korejovce

Základné údaje
Ležia na svahu Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1590. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1600. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 až 3 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 25 domov a 194 obyv., v r. 1900 bolo 106 obyv., v r. 1970 141 obyv. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a pracovali v lesoch. Koncom 19. stor. v obci pracoval mlyn. Za I. ČSR bolo zaznamenané značné vysťahovalectvo. V 2. svet. vojne počas prechodu frontu v r. 1944 obec vyhorela. Korejovce boli oslobodené 28. 10. 1944 vojskami 67. streleckého zboru generálmajora Šmygu. V r. 1960 bol vybudovný kultúrny dom. V r. 1971 začal poľnohospodársku pôdu v obci obhospodarovať Lesopoľnohospodársky závod. V obci sa nachádza drevený chrám zasvätený Bohorodičke (Pokrovi - Ochrankyni), ktorý bol podľa vyrytého nápisu vo vnútri chrámu na strednom tráme postavený v r. 1764. Počas vojny (1944) bol značne poškodený, o tri roky neskôr (1947) ho obyvatelia obce obnovili. V r. 1999-2000 bol zrealizovaný projekt rekonštrukcie strechy chrámu, a aj ďalšie práce na exteriéri a interiéri chrámu. Takto sa tento chrám stal dominantou obce a bude i naďalej plniť svoje sakrálne poslanie. Bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť