Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Pavlovce nad Uhom

Základné údaje
Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na vale Uhu v nadm. výške okolo 108 m. V dedinskom katastri sa nachádza chránená krajinná oblasť Ortov.Predpokladá sa, že prvotnými pôvodcami dediny boli Plavci okolo r. 1100 v službách uhorských kráľov. Vo vlastníctve zemanov bola od konca 13. stor. Prvá hodnoverná písomná zmienka o obci je z r. 1327, keď kráľ Karol Róbert potvrdil zemanovi Peťovi Túzovi jej vlastníctvo na základe ním podanej pís. požiadavky na darovanie dediny. Od 15. stor. boli Pavlovce mestečkom. V r. 1427 tam hospodárilo najmenej 38 meštianskych domácností. Bývali tam aj miestni šľachtici. V r. 1599 mali Pavlovce 40 domov mešťanov, kaštieľ s hospodárskymi stavbami, kostol, faru, školu. Neskôr obyv. ubúdalo a mestečko upadalo. V r. 1715 tam hospodárilo 21 poddanských domácností, v r. 1720 len 19 domácností., v r. 1828 bolo už 155 domov a 1304 obyv. Súčasťou obce je Ťahyňa, o ktorej je najstarší písomný doklad z r. 1343. Okolo r. 1427 tu hospodárilo vyše 11 poddanských domácností. V r. 1599 bolo asi 6 domov a dve-tri kúrie miestnych zemanov. V r. 1715 bola len jedna poddanská domácnosť, v r. 1720 tu bývali len zemania. V r. 1828 mala obnovená dedina už 41 domov a 390 obyv.

Prvý katolícky kostol bol pravdepodobne postavený v 13. stor. Na jeho mieste v súčasnosti stojí neskorobarokový rím. kat. kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1793 a v časti Ťahyňa gr. kat. kostol z r. 1892 v neoklasistickom slohu. Ďalšou pamiatkou je kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1899, stojaca na základoch staršieho sakrálneho objektu. Zo šľachtického kaštieľa sa doposiaľ zachoval len fragment muriva v obecnom parku a bývalá grófska jazdiareň rajčuľňa, ktorá neskôr slúžila ako sýpka. Pamiatkou na obete 1. a 2. svet. vojny je pomník padlých (1960) od akad. Sochára p. Patočku. Obec má novú ZŠ (1993) s telocvičňou a športovým areálom a zrekonštruovanú budovu MŠ. V obci sú dva futbalové kluby. Hospodári tu Poľnohospodárske družstvo, funguje pekáreň a rozsiahla sieť súkromných obchodov a služieb. Infraštruktúra v obci je vybudovaná. Je tu pošta, pobočka Slovenskej sporiteľne, OO PZ, je vybudovaný vodovod, kanalizácia a ČOV. Obec je splynofikovaná. Miestne komunikácie sú bezprašné.
M. č.: Ortov, Pavlovce nad Uhom, Ťahyňa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť