Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šemša

Základné údaje
Leží na styku juhových. svahov Slovenského rudohoria so severozáp. časťou Košickej kotliny. Juž. časť chotára je pahorkatina z treťohorných usadenín, prechádzajúca na sev. do vrchoviny. Les je v sev. časti a na vých. okraji. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Prvá písomná zmienka je z r. 1280 a týka sa majetku Ruszkayiovcov z rodu Abovcov. V 1. tretine 14. stor. časť obce s kostolom kúpil spišský kastelán Tomáš, zakladateľ rodu Semseyovcov. R. 1427 mala 12 port, r. 1630 platili obyv. taxu 1 florén a 50 denárov, r. 1720 mala 4 domácnosti, r. 1772 29 rodín, r. 1828 80 domov a 546 obyv. Semseyovcom patrila do r. 1848. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa živili poľnohosp. a lesnými prácami. Kaštieľ barok.-klas. z 2. pol. 18. stor., klas. upravený v 1. pol. 19. stor. Kostol rím. kat zasvätený sv. Ondrejovi, got. zo 14. stor., prestavaný v období neskoroklas. z r. 1855, veža z r. 1904. Filiálka rím. kat. far. úradu v Nováčanoch. Filiálka gr. kat. far. úradu v Cesticiach. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť