Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tovarníky

Základné údaje
Obec leží uprostred Nitrianskej pahorkatiny na dolnom toku potoka Chocina. V r. 1235 ju Belo IV. daroval správcovi stajní Dionýzovi a táto darovacia listina je súčasne prvou hodnovernou písomnou zmienkou o obci. V 70. rokoch 13. stor. sa stali majetkom Čákovcov, 1389 Sečianskovcov. V r. 1459 sa Topoľčianske hradné panstvo rozdelilo medzi rodinu Országhovcov a rodinu Lossonczyovcov. V pol. 16. stor. sa stali vlastníkmi rozdeleného panstva Balassiovci a Forgáchovci, od r. 1601 sa panstvo zjednotilo v rukách Žigmunda Forgácha. Po r. 1663 obyv. odvádzali dane a roboty Turkom v Novozámockej pevnosti. Žigmund Forgách tu vybudoval zač. 17. stor., ktorý bol dokončený v r. 1620, nové reprezentačné sídlo panstva, kaštieľ. Podľa nového sídla sa zmenil aj názov Topoľčianskeho panstva na Tovarnícke panstvo. V r. 1719 získal panstvo do vlastníctva rod Berényiovcov, od r. 1733 ho vlastnili Traunovci, od r. 1835 Alžbeta Erdődyová, po nej Alžbeta Mels-Coloredo, ktorá celé panstvo predala v r. 1868 bratom Stummerovcom. Stummerovci začali na majetku podnikať moderným spôsobom. V r. 1870 postavili moderný cukrovar, ktorý zamestnával až 250 robotníkov, v r. 1865 pálenicu, r. 1866 pivovar. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., venovali sa aj hrnčiarstvu a pracovali v cukrovare. V r. 1928 cukrovar vyhorel a výrobu už neobnovil. Po 2. svet. vojne tu bolo niekoľko podnikov a prevádzok, ako Kovopodnik m.p. ČSAD, hydinársky podnik, záhradníctvo, kvetinárstvo atď. V rokoch 1976 - 1990 bola obec začlenená do okresného mesta Topoľčany. Od r. 1989 sa v obci rozvíja podnikateľské prostredie, je tu niekoľko prosperujúcich súkromných firiem. Najväčšou kultúrnou pamiatkou je kaštieľ, ktorý bol v pol. 18. stor. zbarokizovaný a koncom 80. rokov 20. stor. takmer úplne zrekonštruovaný. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve, avšak dosiaľ nie je využitý. Okolo kaštieľa je rozľahlý historický park so vzácnymi drevinami. V Tovarníkoch žil a zomrel priekopník slovenskej röntgenológie Dr. Jozef Pantoček (1846 - 1916).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť