Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zvončín

Základné údaje
Leží v Trnavskej pahorkatine v doline potoka Parná. Stará obec sa spomína až v r. 1539. Patrila panstvu Červený Kameň, v 17. - 18. stor. ju Pálffyovci často dávali do zálohu rodine Paxy, Zichy, kolégiu jezuitov v Trnave a i. V r. 1543 mala 6 rodín, v r. 1547 ju dosídlili cho­rvátski osadníci, r. 1583 mala už 39 rodín, r. 1715 vinice a 17 daňovníkov, r. 1828 411 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom, hrnčiarstvom a džbán­kar­stvom. Z historicko-umeleckého hľadiska možno spomenúť klasicistický rím. kat. kostol sv. Anny z r. 1790.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť