Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kalinovo

Základné údaje
Obec leží v Lučenskej kotline v doline Ipľa. Chotár tvoria štrky poltárskej formácie, miestami fylity, kvarcity, kremence a kryštalické bridlice, nálezisko kaolínu. Sú tu pramenné kyselky (šťavica). Tu pramenia potoky Lehotský, Petrovský a Slatinka. V okolí sú listnaté lesy. Lokalita Hrabovo je prírodnou rezerváciou na ploche 15,5271 ha, vyhlásenou v r. 1998. Chránený strom ginkgo dvojlaločné. Kalinovo má vodnú nádrž (0,03 km2 16 tisíc m3) Petrovský rybník (3 ha, 64 tisíc m3), ryby, obojživelníky, vodná a lesná zver. Je tu zrážkomerná stanica.

Vk. ú. obce je archeologické nálezisko z doby bronzovej. V lokalite Žadanec sa našlo neolitické sídlisko. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1279 pod menom Kalnov o Hrabove z r. 1271 pod menom Garab, ktoré bolo začas expozitúrou premonštrátskeho kláštora. Turci vykonali v r. 1554 súpis obyvateľstva a zaznamenali aj existenciu rybníka a mlyna na Ipli. Obyv. sa zaoberalo debnárstvom, hrnčiarstvom. V r. 1890 bola postavená šamotka, ktorú vlastnil Deutsch. V súčasnosti sa volá Žiaromat a. s. Kalinovo a vyrába žiaruvzdorné materiály pre výmurovku pecí. V obci sa ťažia kvarcity, žiaruvzdorné a keramické íly, kremičitý piesok a kaolín. Tu pracujú umelci medzinárodného keramického sympózia. Z pamätihodností treba uviesť ev. a. v kostol s rom. jadrom z 13. stor. prestav. v 18. stor. s barok. - klas. zvonicou z pol. 18. stor., pamätnú tabuľu polyhistora Mateja Bella (1684 - 49), Mnohí z Kalinovských rodákov študovali pred r. 1530 na Viedenskej univerzite. V obci je aj rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža postavený v r. 1996, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta a opatrovateľské centrum. Pre športové vyžitie slúži štadión TJ Baník. Železničná a autobusové zastávky.
M. č.: hrabovo, kalinovo, petrovec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť