Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gočovo

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria na náplavových kužeľoch v doline rieky Slaná. J časť prechádza do vrchoviny s bukovým lesom, v S časti je chotár zalesnený len čiastočne. Obec sa spomína v r. 1427 pod menom Bowch, keď tu Bebekovci vlastnili 11 usadlostí. Vznikla ako pastierska osada, ale valaské výsady mala iba časť obyv. V r. 1570 obyvatelia v obave pred tureckými vpádmi obec opustili a noví kolonisti sem prišli od Hnilca. V r. 1774 mala obec hámor. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, uhliarstvom a baníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní v najmä v baníctve, poľnohosp., priemysle, obchode a doprave. V obci sa nachádza barok.-klas. ev. a. v. kostol, postavený v r. 1781 - 1792. V obci sa narodil a je pochovaný akademik Juraj Hronec (17. 5. 1881 - 5. 12. 1959), matematik, prvý rektor Slovenskej vysokej školy technickej, organizátor vysokého školstva na Slovensku a predseda Matice Slovenskej. Je tu jeho rodný dom s pamätnou tabuľou, ktorý je sprístupnený verejnosti ako pamätný dom. Druhým významným rodákom obce je Kornel Ivan Halát (1923 - 2000) prvý misionár ev. cirkvi na Slovensku, na miestnom kostole má pamätnú tabuľu. Poľnohosp. družstvo je spojené s PD Vlachovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť