Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Radošovce

Základné údaje
Chotár obce bol osídlený už v neolite. Staršiu obec, ktorá sa prvýkrát spomína v listinnom materiáli z r. 1392 zničili v 15. stor. husiti. Nová obec sa v r. 1473 spomína už ako mestečko Rassich. V tom čase patrilo hradnému panstvu Holíč. Trhové a jarmočné právo dostalo v r. 1554 od Ferdinanda I. V r. 1730 až 1776 ho mali v zálohu skalickí jezuiti, potom prešlo späť panstvu Holíč, ktorého majiteľmi boli Habsburgovci. V r. 1715 malo mestečko vinice, 15 poddanských a 17 želiarskych domácností, v r. 1828 malo 137 domov a 965 obyvateľov. V r. 1976 bola k Radošovciam pričlenená samostatná obec Vieska, spomínajúca sa v tej istej listine v r. 1392 ako Kysfalu. Obyvatelia Radošoviec sa zaoberali poľnohospodárstvom, tkáčstvom a lisovaním rastlinného oleja. Žilo tu viacero židovských rodín, ktoré si v r. 1830 postavili synagógu. V obci sa nachádza pôvodne gotický kostol a klasicistická kaplnka zo začiatku 19. stor. Z Radošoviec pochádza najvýznamnejšia slovenská astronómka Dr. Ľudmila Pajdušáková. Pôsobili tu František Víťazoslav Sasinek, historik, muzeológ a spisovateľ a Tichomír Milkin, básnik a literárny kritik. V katastri obce je zrekonštruovaný majer, žrebčín Kobylany, ktorý sa špecializuje na chov dostihových koní. Vieska je dnes súčasťou obce Radošovce. Obec Vieska sa spomína v r. 1392 v donačnej listine uhorského kráľa Žigmunda pre Stibora zo Stiboríc. Patrila hradu a panstvu Holíč, od r. 1730 jezuitom v Skalici a od r. 1776 uhorskej komore. V r. 1787 bolo v obci 57 domov a 341 obyvateľov, v r. 1828 63 domov a 439 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp., tkáčstvom a lisovaním rastlinného oleja.
M. č.: radošovce, vieska.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť