Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Seniakovce

Základné údaje
Ležia v Košickej kotline, v doline Torysy, v nadmorskej výške okolo 206 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 13. storočím. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z roku 1378. Najstaršie časti miestneho kostola pochádzajú z prelomu 13. a 14. storočia. Dedina patrila šľachticom zo Šebeša. V roku 1427 tu hospodárilo do 20 poddanských domácností. V roku 1600 bolo v sídlisku 11 poddanských domov, ev. a. v. kostol i fara. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 - 6 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 14 domov a 127 obyvateľov, v roku 1900 bolo 145, v roku 1970 134 obyvateľov. Kúria pochádza z 1. polovice 19. storočia V obci je kultúrny dom a hasičská zbrojnica. Plán stavebných parciel - disponibilné prieluky 10 stavebných pozemkov a zástavba IBV v počte 39. V obci podnikajú živnostníci v oblasti služieb. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje: PD Budimír, PD Lemešany, a. s., súkromne hospodáriaci roľník a ostatní občania. Obec má predpoklady na rozvoj malého a stredného podnikania, vidieckej turistiky, agroturistiky založenej na miestnych špecifikách, kultúrnom a prírodnom dedičstve. V obci je vybudovaný obecný vodovod, je splynofikovaná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť