Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kozelník

Základné údaje
Leží v Štiavnických vrchoch v úzkej doline Kozelníckeho potoka. Cez obec preteká potok Jasenica, ktorý po 10 km vteká do rieky Hron. Skoro celý chotár je porastený dubovými, hrabovými a bukovými lesmi. Názvy obce: 1424 Porwba; 1553 Kozelnik; 1863 Kozelník; maď. Kecskés, Zólyomkecskés. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1424, patrila panstvu Dobrá Niva. V blízkosti obce sa ruda spracovávala v hámri, známom už v 16. stor. V r. 1582-1668 bola poplatná Turkom. V 17. stor. tu Banská komora zriadila hutu, pre ktorú Kozelčania dodávali drevené uhlie. Za slobodné pálenie uhlia platili panstvu poplatok. Zač. 18. stor. nahradzovali roboty peňažnými dávkami. Začiatkom 19. stor. hámor vlastnil Gašpar Kachelmann. V r. 1836 hámor odkúpil banský erár. V roku 1777 bola v obci otvorená a daná do prevádzky Poštová (prepriahacia stanica). Svoju činnosť ukončila r. 1781. R. 1828 žilo v 35 domoch 247 obyvateľov, ktorí sa zaoberali uhliarstvom, poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Najstaršia pamiatka v obci je barokový hostinec z konca 18. stor.; budova prepriahacej stanice - dostavníkového hostinca a mýtna stanica na začiatku obce. Obec zohrávala dôležitú úlohu v rámci komunikačného cestného spojenia Banskej Štiavnice smerom na Zvolen a Kremnicu. Kozelník sa nachádza v CHKO Štiavnické vrchy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť